Leserinnlegg:

Føles som ran på høylys dag og en rasering av helsetilbud, lokalsamfunn og ansatte

Til alle i styret i Helse MR, jeg kunne tenke meg et svar på hvorfor og hva dere eventuelt skal erstatte Aure Rehabiliteringssenter med hvis det blir nedleggelse? Synes det er helt uforstående at det skal nedlegges, føles som ran på høylys dag og en rasering av helsetilbud, lokalsamfunnet og ansatte.

Aure Rehabiliteringssenter.  Foto: Arkiv/privat

Meninger

Aure Rehabiliteringssenter (ARS) har virkelig livets rett

Sitter her i Bergsveien 38 på Aure i kveld (tirsdag siste uke) og fordøyer, lar inntrykkene synke inn. Tanken om å skrive noen ord kom etter en tur til ”Benken”. En kort tur med fantastisk utsikt beliggende på Skardsøya. Ble sittende å nyte solnedgangen og nesten kjenne på tårene denne gangen gledestårer over at en lang tøff behandlings reise ser ut til og nærmer seg endestasjon og jeg skal snart av å leve livet.

3 ukers opphold ved ARS over om noen dager. Har fått med meg gjennom media at de har hvilt et nedleggingsspøkelse over senteret i flere år og har syntes det var trist for de som trenger det. Men jeg har vel aldri synes det var så viktig, berørte ikke meg. Plutselig var det jeg som trengte det i en alder av 54 år.

Jo da ARS bærer preg av nedleggelsesspøkelset på flere måter, bygget er ikke så godt vedlikeholdt og moderne osv. Men den kompetansen de forskjellige faggruppene her har vist er upåklagelig. Du blir observert og sett av alle.

Jeg ønsker ikke at noen skal bli syke, men har nesten et unntak.

Dere som sitter med makten og pengene som skal ta avgjørelsen om ARS skal nedlegges eller ei. Dere ønsker jeg skulle få prøve noen år med å oppleve det jeg og mange andre har vært gjennom. Alle instanser, ventetider, uvissheten, henvist hit og dit, ingen kliniske funn, 2 skritt frem og 3 tilbake gang etter gang, Nav og så videre før man endelig ser ut til og skal få et normalt liv igjen for oss som er så heldig. Mange med progredierende som aldri kan bli bedre. Progredierende betyr "fremadskridende", "tiltagende", og brukes blant annet om symptomer som tiltar og sykdommer som forverres.

Hva skal vel en frisk, ung person bekymre seg for om ARS blir nedlagt. Jo, det skal jeg prøve å belyse for deg. Om du selv ikke kommer i behov av kompetent hjelp en dag, noe jeg håper du slipper, kan det hende du kommer til å sette pris på at din bestemor, bestefar, mor, far, kone, mann, barn, venn osv. en dag får nyte godt den kompetansen alle ansatte ved ARS innehar. Har i min sykdomsperiode som har vart noen år møtt behandlere, leger andre rehabiliterings steder men for første gang virkelig blitt sett og ivaretatt som et helt menneske og ikke bare en diagnose.

Jo da, jeg har møtt mange fantastisk kompetente fagfolk på min vei, men samtidig har jeg møtt en del middelmådig kompetanse, utdaterte og lite oppdaterte personell, osv.

Jeg håper at noen av dere som sitter med makten leser dette. Håper folk har et ønske om å spre budskapet. Har ikke et ønske om å profilere meg selv men dette blir for betydningsfullt for meg, kan ikke tie i en slik viktig sak.

La ARS leve videre. Det vil spare samfunnet for penger i det lange løp og gi de som trenger samlet kompetanse under et tak et verdig helsetilbud. En dag er det kanskje du som drar nytte av et opphold.

Dette tilbyr ARS: Aure Rehabiliteringssenter er en del av den spesialiserte rehabiliteringstjenesten i Helse Møre og Romsdal HF, sammen med Fysikalsk Medisinsk sengepost i Ålesund og Mork rehabiliteringssenter. Vi gir et individuelt tilpasset tilbud til personer med komplekse å sammensette funksjonsvansker. Rehabiliteringstilbudet bygger på en tverrfaglig samhandling med pasienten, pårørende og omgivelsene. Kilde. https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/aure-rehabiliteringssenter

ARS tilbyr opphold til pasienter med:
• Progredierende nevrologiske lidelser, som f. eks. Parkinson, nevropati og MS
• Hjerneslag - tidlig fase og senfase
• Andre ervervede hjerneskader - senfase
• Kompleks ortopedi
• Komplekst sykdomsbilde/ multisyke
• Sammensatte muskel- og skjelettlidelser
Tilbyr ulike opphold:
• Primærrehabilitering
• Senrehabilitering
• Vurderingsopphold
• Parkinsonprogram
• Arbeidsrettet rehabilitering

Takknemlig pasient,

Tone