- En pappa i livet skulle alle ha

- Ta med pappa på biblioteket.

  Foto: Tina Fløystad

Meninger

Hvordan er det å være gutt og mann i Norge i dag? Antagelig ganske bra. Sammenlignet med store deler av verden er det trygt og godt å vokse opp og leve i Norge. Likevel er det tema som berører gutter og menns liv som det er verdifullt å snakke om.

Torsdag 19. november er Den internasjonale mannsdagen. Tema for dagen i år er oppvekstvillkår. På biblioteket markerer vi dagen med arrangementet «Ta med en pappa».

Hvorfor gjør vi det?

Statistisk sett faller flere gutter enn jenter av skolen, det gjelder fra barneskolen og frem til høyere utdanning. Menn er overrepresentert på statistikken over vold, arbeidsløshet, rusmiddelmisbruk, kriminalitet og uføretrygd som følge av psykososiale lidelser. Flere menn enn kvinner kommer i fengsel. Flere menn enn kvinner begår selvmord. Mellom 40.000 og 50.000 barn i Norge ser ikke pappaen sin i løpet av en vanlig måned.

Et arrangement på biblioteket endrer så klart ikke statistikken. Vi ønsker heller ikke å svartmale menns situasjon i samfunnet. Det vi vil gjøre er å løfte fram verdien av at menn viser omsorg og bruker tid på å bygge nære relasjoner. Omsorgsfulle menn og nære relasjoner er en verdi som kommer hele samfunnet til gode.

Derfor: Denne torsdagen - Ta med en pappa på biblioteket. Det kan være han som har fulgt deg fra den dagen du var født, eller en du har fått på kjøpet på livets vei. Det kan være bestefaren din eller pappaen til en venn eller bare en mann du er glad i. Voksne kan også ta med pappaen sin.

Biblioteket har invitert klubber, lag og organisasjoner i kommunen til å lage sin egen «Ta med en pappa». Oppfordringen her er at alle former for pappaer blir invitert med på barnas aktivitet og at en liten del av tiden settes av til noe barn og voksne gjør sammen. Vi oppfordrer også alle som vil til å dele bilder av sin pappa under emnetaggen #tamedpappa. Covid-19 setter en begrensning, men vi vet at blant andre Sunndal håndball og Sunndal ungdomskorps har laget sin egen vri på arrangementet.

På biblioteket har vi kaffe, kake og saft til de som kommer denne dagen. Sett av litt tid sammen hos oss, les en bok og snakk om den, spill et spill og la tida gå litt langsommere sammen med en du er glad i. En pappa i livet skulle alle ha.

Lina Engelsrud
Biblioteksjef Sunndal