Leserinnlegg

- Dette gir nye muligheter for lokalt næringsliv og en positiv giv i regionen

- Det er viktig at kommunene nå bidrar med aksjekapital til å få til en ferjefri Todalsfjord, skriver Sunndal Næringsforening.  Foto: Tommy Fossum

Meninger

Todalsfjordprosjektet er et prosjekt vi som region og kommuner vil ha god nytte av. Tilsvarende prosjekt har ført med seg positive ringvirkninger med hensyn økt næringsaktivitet, lettere rekruttering, bredere tilbud innen handel, rikere kulturliv og bedre tilbud i sports- og fritidsaktiviteter.

Slik som det er nå er vi avhengig av å stort sett det samme tilbudet på begge sider av fjorden, og det som ofte skjer er at det kuttes eller at vi har et halvgodt tilbud på begge sider av fjorden.

Er det slik at det er ikke er nok marked for en skomaker i Surnadal eller i Sunndal, så er det kanskje rom for en etter at Todalsfjordforbindelsen er åpnet.

I dag er det fra Sunndalsøra til Trondheim 20 km lengre via Oppdal enn Surnadal og nesten all trafikk går der. Dette skyldes i første rekke at ferjen er en ekstra hindring for folk flest. Uten ferge vil en stor del av trafikken til Trondheim fra Sunndalsøra gå om Surnadal, dette i tillegg til trafikk fra Tingvoll og Kristiansund og Molde som vil unngå fergen på E39.

For næringsliv vil et ferjefritt samband over Todalsfjorden bety mye. Det blir tilgang til et større arbeidsmarked og transportmulighetene blir flere og bedre. For mange vil nye markeder åpne seg. I dag er det slik at bedrifter i Surnadal og Sunndal har meget liten handel over fjorden.

Som alle andre anlegg har vist så er selve anleggsvirksomheten også en vitamininnsprøytning. Det gir nye muligheter for lokalt næringsliv og en positiv giv i regionen. Selvsagt må vi også se på mulighetene et slikt prosjekt kan gi oss. For eksempel kan kanskje av massene fra tunneldrivingen benyttes til å oppgradere RV70 fra Ålvundfossen til Meisingset? Sist fikk vi fylt opp Sunndal Næringspark, og fikk masser til mange andre prosjekt.

SNF er for prosjektet og utvikling i region og kommuner. Det er viktig at kommunene nå bidrar med aksjekapital til Todalsfjordprosjektet AS i tillegg til fylket.

Sunndal Næringsforening