Leserbrev:

La oss alle bli Vinnutrappas Venner!

Styret i SUNS, fra venstre: Arild Håkonsen, Roar Ørsund, Ståle Refstie (observatør), Oddveig Gikling-Bjørnå, Torstein Ottem og Monika Eeg.  

Meninger

Styret i Sunndal Næringsselskap AS (SUNS) vil med dette ytre sin støtte til Vinnutrappa!

Som vi alle vet trenger vi arbeidsplasser i Sunndal for å bremse nedgangen i antall innbyggere. For å lykkes med dette må vi jobbe i lag og vi må ha noen ildsjeler som kan drive frem gode prosjekt. Akvakulturparken er et slikt godt prosjekt. Det jobbes også med å se på mulighetene for å etablere ny industri i Sunndal basert på videreforedling av aluminium. Det er spennende å jobbe med næringsutvikling i Sunndal for tiden..

SUNS har i vår nye strategi løftet opp Aluminium, Akvakultur og Reiseliv som områdene der vi tror det er størst potensiale for å skape nye arbeidsplasser i Sunndal. Arbeidsplasser som vil bidra til flere innbyggere.

Hovedgrunnen til at vi har pekt på reiseliv er at denne næringen sysselsetter mange mennesker, og er en næring i vekst. World Travel and Tourism Council forventer en gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskapingen i norsk reiseliv på 2,2 prosent. Dette ønsker vi at Sunndal også skal få sin del av. I tillegg er det ofte unge arbeidstakere i bransjen reiseliv – og vi trenger unge tilflyttere.

Det mest spennende prosjektet vi har innen reiseliv akkurat nå er Vinnutrappa. Ambisjonen er verdens høyeste steintrapp ved Europas høyeste foss! Erfaringer fra andre «sherpatrapper» rundt i Norge er at disse trekker besøkende til kommunen, noe som muliggjør næring og arbeidsplasser. Tromsø kunne rapportere om over 190 000 besøkende i 2018 i sin sherpatrapp. Her i regionen hadde Midsundtrappen 30 000 besøkende i juli måned i år. De seneste årene har vi sett sterk vekst i antall besøk i vakre og tilgjengelige Innerdalen og spektakulære og Instagram-vennlige Ekkertind. Besøkende til disse destinasjonene er i dag dominert av dagsturister. Vi tror at Vinnutrappa sammen med eksisterende attraksjoner kan bli en killer reiselivspakke som vil bidra til at flere besøkende ønsker å overnatte i kommunen og dermed gi større verdiskaping.

Dette er grunnen til at SUNS har satt av 1 million kroner til Vinnutrappa. Pengene er hentet fra egenkapitalen til SUNS. Dette har vi gjort fordi vi ønsker å bidra til at Vinnutrappa blir en realitet. Vi håper og tror at også kommunen, næringsliv og innbyggere vil bidra med støtte til investeringen slik Vinnutrappas Venner har bedt om. Et prosjekt som vil gi store ringvirkninger til lokalsamfunnet om vi benytter muligheten som ligger der.

Til slutt vil vi rette en honnør til ildsjelene i Vinnutrappas Venner deriblant medlemmene i styret, grunneierene og alle andre som har bidratt positivt til nå. Sunndalsamfunnet må nå begynne å tenke på hvordan vi skal innlosjere, bespise og underholde et hundretalls besøkende overnattingsgjester per døgn i sommersesongen. Opplevelsene må være så bra at de reiser hjem og anbefaler venner og kjente å reise til Sunndal.

VI heier på prosjektet – la oss alle bli Vinnutrappas Venner!

Styret i SUNS

Arild Håkonsen, Arve Baade, Monika Eeg, Torstein Ottem, Oddveig Gikling-Bjørnå og Roar Ørsund