Et angrep på demokratiet i Heim

Leserinnlegg.

Einar Vaagland, HalsaLista.  Foto: Halsalista

Meninger

Driva publiserer i romjula de fem mest leste leserinnleggene i 2020. Her er ett av dem:

Heim kommunestyre skal torsdag vedta et nytt møtereglement. Ikke fordi det har feil eller uklarheter, men fordi møtene tar for lang tid!

Historien fra Halsa kommunestyre viser at gjentatt krangling om reglementet bør unngås. Det skaper uro, det undergraver respekten for ordføreren og det tar unødvendig mye tid. Men løsningen til de som styrer i Heim er ikke å kalle inn til politikeropplæring og ha en gjennomgang av reglementet slik opposisjonen har bedt om - de velger å redusere taletiden!

I stedet for å se på årsaken til tidsbruken, som at
- et større kommunestyre har flere talere med flere innlegg, og at
- uenighet om tolkningen av reglementet tar tid
angriper de symptomene ved å kneble dem som er uenige!

Det er så udemokratisk at man grøsser på ryggen! Og kjørereglene for demokratiet er utarbeidet av de med makta uten innspill fra opposisjonen! Det er som om grunnloven på Eidsvoll skulle bli utarbeidet av kong Frederik VI av Danmark og Norge!

Vi ba om at gruppelederne måtte samles til et felles møte og bli enige om tolkningen av møtereglementet. Det ønsket ikke flertallet i kommunestyret. Derfor var det flott at reglementet ble satt opp som en egen sak på forrige formannskapsmøte. Men den saken trakk ordføreren med begrunnelsen at Krf og Frp ikke var med i møtet! Og at den var havnet der ved en feil!

«Gruppelederne i posisjon har hatt gjennomgang av reglementet» skriver ordfører Svanem. For posisjonen har faktisk avholdt det møtet opposisjonen ba om, men opposisjonen var ikke invitert!

«Demokratiet skal hensyntas» skriver ordfører Svanem. Er dette demokrati?

Interpellasjoner kan umulig fremmes på forsvarlig vis på 3 minutter. Grunngitte spørsmål, som i praksis er det samme, men uten forslag til vedtak, gis 2 minutter! Det er kortere tid enn et vanlig innlegg som nå blir begrenset til 3 minutter!

«Vi er satt til å styre denne kommunen. Vi er både rollemodeller og arbeidsgivere. Vi har makt og må derfor bruke kløkt,» skriver ordfører Svanem. Slik er det dessverre ikke i denne saken. Her tar flertallet seg til rette og knebler demokratisk valgte representanter.

Demokratiet er under angrep i Heim. Ikke av ytterliggående populister som i andre land, men av kommunestyrepolitikere som vil hjem for å hvile middag.

HalsaLista og Heim Frp

Bjarne Sæther, Heim Frp.  Foto: Heim Frp