Leserinnlegg

Kommentar til Dordi Skuggeviks innlegg i Driva "Todalsbrua: - dårlig organisering"

I Driva 19.02.21 under overskriften «Todalsbrua: - dårlig organisering» kommer Dordi Skuggevik med friske fraspark om Todalsfjord-prosjektet og det nye styret. Den dama er ikke «skuggeredd». Hun kan sette ting på spissen og vekke en og enhver til å tenke tanker fra flere synsvinkler.

Ola E. Hals.  Foto: Privat

Meninger

Det er inga stor sak, men jeg må bare få korrigere en påstand hun kommer i skade for å skrive som jeg vet ikke stemmer. (Det er sikkert ikke villet) Det gjelder påstanden om hvilke kilder «Ola Hals» hadde sitt «tekniske grunnlagsmateriale» fra.
Kildene var mange i arbeidet med å få kommunestyrene i Surnadal og Sunndal bort fra den lange Trollheims-tunnelen, «omvegen» og over på en kortere tunnel og bru, «snarvegen».

Noen av de mest sentrale kildene som ble brukt var ikke én navngitt person men:

  • Statens vegvesens HOVEDPLAN utarbeidet av A.R. Reinertsen

  • Veldig godt samarbeid med bruspesialist sivilingeniør Carl Hansvold (døde dessverre i fjor)

  • Statens vegvesens Håndbøker bl.a. om Konsekvensanalyser, Vegtunneler, Kabler til
    hengebruer,

  • Vegutredning til Sunndal og Surnadal kommuner om ferjefri forbindelse over Todalsfjorden av rådgivende ingeniør Reinertsen.

  • Melding fra Statens vegvesen 2001 om Todalsfjordprosjektet-

  • Terramars Kvalitetssikring 2012

  • Samferdselsdepartementet

  • Pluss, pluss - - .

Ønsker det nye styret lykke til. Kanskje det nye styre vil sjekke om muligheten for OPS - (Offentlig og privat samarbeid) finansering fortsatt er et alternativ? I så fall kan prosjektet trolig realiseres raskere.

Ola E. Hals


Leserinnlegg:

Todalsbrua: - Dårlig organisering!

Jeg foreslår her og nå Kjell Neergård som styreleder for Todalsbrua.