- FrP damene er ikke lei av "Gretne gamle gubber"

- Det er med undring vi FrP damene leser overskriften:  Er lei av "gretne gamle gubber".
Meninger

For oss er det viktig at ung som gammel, kjønn eller alder bruker sin stemme i viktige samfunnsdebatter, som angår hele fylket.

Det finnes andre alternativer en Møreaksen og for oss er vegene mellom fjordkryssingene viktigst.

Det blir hevdet at man sparer mye reisetid om Møreaksen bygges og det blir et enormt bo og arbeidsmarked. Mulig det kan stemme når hele strekningen Ålesund – Molde er bygget. Men det vil ta tiår etter dagens tempo på bevilgninger.

Det høres ut som rulleringen av NTP og pengene er vedtatt utbetalt. Kostnader til vegprosjekt blir vedtatt av Stortinget hvert år. I NTP ligger det en plan om 2,5 milliard i neste periode (bompenger). Det er ikke bevilget et rødt øre til dette gigantprosjektet.

Hvorfor har det da tatt så lang tid å få midler til å utbedre Romsdalen som er en av våre viktigste eksportveier ut av fylket? Tverrpolitisk er dette prioritet 1, men vi hører veldig lite om denne kampen.

Vi FrP damene samarbeider godt med de så kalla gretne gamle gubbene i vårt parti, samt våre medlemmer og andre som tar kontakt. Møre og Romsdal FrP har hatt denne saken til diskusjon i flere år. Vi har invitert bredt inn for å tilegne oss ny kunnskap. Flere og flere så galskapen med å få realisert et slikt gigantprosjekt, samtidig som at E39 mange steder rundt om i fylket er av dårlig forfatning, mangler gul stripe og ikke har trafikksikkerheten på plass.

Ja debattklimaet kan til tider være tøft, men en slik overskrift legger ikke opp til et bedre klima. Det er tøffe tak begge veier og det er ikke bedre i andre leire. Det er heller ikke mulig å debattere på Møreaksen sin side uten å bli hengt ut, få sletta kommentarer eller bli sletta som medlem.

For pendlere fra andre siden av fjorden har pendlersituasjonen forverret seg med nedleggelse av hurtigbåten. Ett pluss er gratis ferjebillett. Men det vil ikke bli gratis å pendle for en dagpendler til Molde eller til det nye sykehuset på Hjelset. Kollektivtransporten i distriktene bygges ned og en blir mer og mer avhengig av egen bil for å kunne delta i arbeid og det sosiale liv, utenom sin egen lille navle.

Co₂ utslippene skal ned og miljøet er i fokus, da vil vel ikke tunneler under sjø og over fjell være den beste løsningen? En stor investering på nye el ferjer er i gang, om kort tid er de på plass på de fleste fjorder og strekninger. Hyppige avganger og bedre rutetilbud vil i utgangspunktet gi kortere reiseveg.

Aukra og Midsund må gjerne få sin fastlandsforbindelse etter Nordøyveien modell. Det er fult mulig om øyfolket står samlet om dette. For oss er E39 strakeste vegen på kortes mulig tid. Tilførselsveger til tettsteder og byer må være på plass. Slik bygges vegene både på Sør og Østlandet, samt i våre naboland.

FrP damene i Møre og Romsdal FrP fra Nord til Sør, vil ha en ugildhet utredning av Romsdalsaksen med bruer i fokus og fortsatt ferjer. Bygg vegene mellom byene først så får fjordkryssingen komme etter. Ny teknologi er i frammarsj og det er lov å stoppe opp å tenke seg om.

Som folkevalgte lytter vi både til folk flest og ulike fagmiljøer.

Et vedtak står til et nytt vedtak er fattet, det ingen skam å snu i tide.

For FrP damene i Møre og Romsdal fra Vanylven i sør til Sunndal i nord.

Sylvi Listhaug 1.-kandidat Anne Marie Fiksdal 4.-kandidat Gunnhild Meringdal 7.-kandidat