Svar til Berit Helberg om rovdyr og tap av sau

foto