Med store maskiner er folk i gang med å fjerne blomsterprakten og drepe de insektene som biltrafikken hittil ikke har tatt livet av

foto