En sjelden gang får vi muligheten til å faktisk utrydde en sykdom. Da er det synd at norske myndigheters ambisjonsnivå er lavere enn våre naboer. Svenskene har ambisjoner om å utrydde livmorhalskreft i løpet av fem år, mens Norge har som mål å få det til i løpet av de neste 15 år.

Livmorhalskreft forårsakes i 99% av tilfellene av humant papilloma-virus (HPV). Dette viruset har vi nå vaksine for! Med riktig investering og handling kan vi utrydde livmorhalskreft i løpet av like få år som våre naboer.

På kvinnedagen, 8. mars, markerer vi både kvinners styrke og kamp, samt viktigheten av likestilling og helse for alle. Det er en dag som ikke bare er viktig for kvinner, men også for menn. Dagen har historisk handlet om både kvinnekamp og likeverdige rettigheter, for begge kjønn.

Både kvinner og menn påvirkes av HPV. Mens det er godt kjent at HPV forårsaker livmorhalskreft (som rammer kvinner), er det mindre kjent at HVP er årsak til flere typer kreft hos menn. Derfor er det avgjørende at begge kjønn inkluderes i kampen mot denne sykdommen.

Norge har allerede et ganske vellykket Livmorhals-screeningprogram, men det er fortsatt store mangler når det gjelder deltakelse. 30 prosent av Norges kvinnelige befolkning deltar ikke i programmet som anbefalt, og 200 000 kvinner har ikke tatt en livmorhalsprøve på ti år eller mer. Dette er en alarmerende situasjon som krever økt innsats og oppmerksomhet.

HVP-vaksine er nå en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Det er bra. Det som ikke er så bra er at vi har valgt å bruke en vaksine som beskytter ganske smalt. Vi oppfordrer til å bytte fra vaksinen Cervarix som benyttes idag, til den mer omfattende Gardasil9-vaksinen. Gardasil9 beskytter mot hele syv typer HPV, kontra Cervarix som beskytter mot kun to. Gardasil9 gir også bedre beskyttelse mot forstadier til kreft, og på toppen av dette vil den også kunne redusere behovet for fortsatt livmorhals-screeningprogram.

Samtidig bør vi tilby gratis HPV-vaksine til alle under 30 år, samt risikogrupper for å beskytte de mest sårbare gruppene. Og deretter, gratis vaksine i vaksineprogrammet til befolkningen. I tillegg må vi implementere HPV-hjemmetest for alle kvinner så snart denne blir tilgjengelig, slik at tidlige stadier av HPV-infeksjon kan oppdages og behandles raskt. Dette vil bidra til å redusere forekomsten av livmorhalskreft og forstadier til sykdommen.

Disse tiltakene er en engangsinvestering på 426 millioner kroner, som kan bidra til at Norge potensielt utrydde livmorhalskreft blant unge kvinner innen fem år. Denne investeringen vil ikke bare redde liv og forbedre kvinnehelsen, men også spare enorme summer ved å eliminere behovet for behandling av kreft og forstadier til alle typer kreft som forårsakes av HPV! Dette kommer hele befolkningen til gode.

8. mars feirer vi både kvinners og menns kamp for likestilling og rettferdighet, oppfordrer vi derfor Norge til å ta et helhetlig perspektiv på helsen. La oss jobbe sammen for å heve ambisjonsnivået på å utrydde livmorhalskreft blant kvinner og samtidig beskytte hele befolkningen mot HPV-relaterte sykdommer, så fort som mulig! Nå har vi vår tids største mulighet til å utrydde en sykdom – la oss prioritere å gjøre det nå!

Gratulerer med kvinnedagen!

Trine Bruseth Sevaldsen

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal