Først vil jeg klargjøre noen små ting som «hva er en politiker?» Jo, det er deg og meg det. Helt vanlige folk som engasjerer seg og bryr seg om det som foregår rundt seg. Det er småbarnsforeldere, pensjonisten, studenten, arbeidstakeren, arbeidsgiveren, den arbeidsledige, syke og friske. Kort sagt helt vanlige mennesker som velger å bruke tiden sin på felleskapet.

En folkevalgt lokalpolitiker er helt vanlige mennesker som har blitt gitt tillitt av deg og meg for å være med å ta små og store avgjørelser i kommunen. Først og fremst i kommunestyre, råd og utvalg.

Lokaldemokratiet vårt består altså av helt vanlige innbyggere i Sunndal kommune. Og slik bør det være. Lokaldemokratiet skal representere oss alle!

Jeg mener at Erling Røds forslag i kommunestyret om skjerpede krav til gyldig forfall, ville ekskludert og gjort det vanskelig for mange å engasjere seg. Studenten, pendleren, bedriftslederen, skiftarbeideren, læreren eller småbarnsforeldre. Eller unge voksne i startgropen av livet, hvor ting fort kan forandre seg.

Vi er ikke tjent med et lokaldemokrati bestående kun av godt voksne og veletablerte mennesker som kan planlegge tiden sin i 4 år fremover. Vi trenger mangfold, det er selve nøkkelen til et velfungerende demokrati. Dessuten har vi en veldig god varaordning. Og da slipper vi til enda flere stemmer.

Så vil jeg understreke at det er veldig givende å være politiker i Sunndal. Vi har en god tone oss politikere imellom, selv om man kan være uenig i sak. Netthets og personangrep (med små unntak) har vi også vært forskånet for. De få gangene det har skjedd har det effektivt blitt slått ned på.

Jeg tror Sunndal-samfunnet er godt innforstått med at politikere er helt vanlige folk, nettopp deg og meg. Så om du er opptatt av lokalsamfunnet ditt, finn ditt parti og still til valg i 2023.

Hilde Furre

Leder i Sunndal Arbeiderparti