Møre og Romsdal er et langstrakt fylke, hvor folk bor i store og små tettsteder, adskilt av fjorder og fjell. Veiene er derfor viktige og de knytter oss sammen. Likevel kan det å kjøre på veiene i fylket for ofte minne om å være på tivoli. Telehiv er berg- og dalbanen, hullene føles som en tur med radiobilene, og kommer du frem uten skader på bil eller folk, er det som å vinne den store bamsen.

Problemet er mangel på vedlikehold.

Bare på fylkesveiene i Møre og Romsdal er etterslepet på vedlikehold godt over 16 milliarder kroner. Også de kommunale veiene er preget av dårlig vedlikehold, og det kan åpenbart ikke fortsette slik. Vi i MDG mener det er på tide å tenke nytt.

Vårt hovedgrep er å prioritere vedlikehold og rassikring. Heller enn unødvendige nye veiprosjekt, vil vi prioritere å bruke de store midlene på vedlikehold og opprustning av eksisterende veier.

Hva vil dette bety i praksis? Et eksempel kan være Møreaksen. Det er beregnet at Møreaksen alene vil koste ca. 24 milliarder kroner. Dette er penger som kunne vært brukt på noe annet. Og man får mye vedlikehold for 24 milliarder.

Sammen med en omlegging av pengebruken, vil vi tenke nytt om hvordan vi driver vedlikehold. I dag lar man skader skure og gå for lenge før de tas tak i. Dette fører til at skader på veiene får vokse seg store før man gjør noe med det. Utgiftene blir deretter.

Vi vil heller prioritere løpende vedlikehold. Om det oppstår et hull, så la oss fikse det med en gang, før det vokser seg til en avgrunn.

En slik måte å drive vedlikehold på, vil også åpne opp for lokale ringvirkninger. Der hvor bare store entreprenører har kapasitet til å konkurrere om store anbud, vil løpende vedlikehold åpne for de små og lokale entreprenørene. På denne måten kan veivedlikehold bli et kinderegg: Vi får tatt vare på veiene og redusert klimautslipp, samtidig som vi støtter opp om lokalt næringsliv.

Med disse grepene, mener vi det er mulig å få til et vedlikeholdsløft. Et slikt løft vil være til det beste for både økonomien, naturen, klimaet, og ikke minst for folk.

La dette bli valget hvor vedlikehold og rassikring settes på dagsorden, hvor vi endelig får et løft for veiene våre og hvor vi får stoppet veikarusellene.

Jonas Maas Nilsen, 1. kandidat Møre og Romsdal MDG

Kjell Gunnar Polden, 1. kandidat Surnadal MDG

Gro Santi Johnsen, 1. kandidat Kristiansund MDG

Jarle Hauge Steffensen, 1. kandidat Ålesund MDG

Monika Wessel, 1. kandidat Aure MDG

Øystein Settem Wold, 1. kandidat Hustadvika MDG

Olav Opsvik, 1. kandidat Ørsta MDG

Geir Gaarder, 1. kandidat Tingvoll MDG

Ingvild Espelid Wold, 1. kandidat Molde MDG

Germain Schmid, 1. kandidat Sunndal MDG

Henriette Hafsaas, 1. kandidat Volda MDG

Geir Klepaker, 1. kandidat Rauma MDG

Cecilie Skodje, 4. kandidat Giske MDG

MDG: MDG Møre og Romsdal. Foto: MDG