På Yggdrasil-TRE-ffet i Surnadal skal vi prøve å gi mange svar. Der skal vi ta for oss mange av dei utfordringene skogen og skogeierne har framover. Dette skal ikkje være ei samling for kroner og øre, og det å hogge mest muleg. Det skal derimot prøve å gi oss svar på framtidas utfordringer og synliggjøre det skogen kan hjelpe oss med inn i framtida. Skog er nemlig genialt. Her samler vi det beste fra forvaltninga, forskninga (Nibio), utdanninga (NMBU), vernesida (Sabima), skogeiere (NSF), stortinget og industri.

  Dette er ikkje berre for skogeiere, men for alle som har lyst til å få meir kunnskap om naturen rundt seg. Valgte representanter i kommunepolitikken skulle feks kunne få veldig god innsikt i ei så viktig næring i distriktet her.

  Ikkje mange veit kor strengt det er for skogeieren før hen får levere tømmer i dag. Vi må ha ei miljøregistrering på vår eiendom utført av folk med utdanning i dette. Denne skal reviderast kvart 15 år. Har du ikkje det får du ikkje levere. Vi må skrive avtale med mottaker der dei sjekker miljøverdiene før det hogges, og er det spesielle miljøverdier der, skal det ikkje hogges. Dette finn dei i ein database der alle kan notere funn, også du. Er det funn må disse utredes før hogging. Eit registrert rovfuglreir feks er ikkje synlig for alle i denne databasen, men vil fra mottaker bli påpekt med krav om å følge visse retningslinjer ved hogst. Det samme gjeld spillplasser for orrfugl og storfugl.  Når vi hogger har vi krav mot vann, bekker og myr. Vi har krav til å sette igjen livsløpstrær og vi har krav til å rydde etter oss.

Enkelte på miljøsida kriminaliserer skogeieren, spesielt på østlandet og i bynære strøk, men og her. Skogeieren gjer så godt han kan han med den kunnskapen som er tilgjengeleg til ei kvar tid.  Ikkje alt som har vore gjort har vore rett med fasit i handa, men det var rett den gongen. Det eg hogg i vinter var planta før det vart vinsj og traktor. Kva møter oss om 75 år når neste omløp skal høstes. Droner og KI ? No skal vi prøve å få fram så mye kunnskap som mulig om det som møter oss i framtida, slik at beslutninger tatt om skogen blir så rett som muleg. Møt opp alle sammen og gled deg over skogens kretsløp. Det kretsløpet er genialt om skogen hogges eller vernes.

Alf Bjarte With Aasgård

Allskog Surnadal Skogeierlag