Mange foreldre har kommet til meg med det samme spørsmålet; Er det virkelig slik at barnehagetilbudet på sommeren, kun er et tilbud til dem som går skift?

Jeg sitter ikke på fasit her, men jeg reagerte med samme spørsmål da vi fikk tilsendt en lang tekst om hvem som kunne benytte seg av tilbudet rett før jul:

Hvem tilbudet gjelder for

Sammenslått barnehage er et alternativ til sommerstengt barnehage. De fleste kommuner har to til tre uker med sommerstengt barnehage for å sikre lovpålagt ferieavvikling for ansatte i barnehagene. I Sunndal kommune er det mange enslige forsørgere eller familier der begge foreldrene arbeider skift/turnus. Det ble derfor vedtatt at vi skulle holde en barnehage åpen for de som ikke har annet alternativ (partner, besteforeldre, mulighet til å påvirke plassering av egen ferie ol). Det er viktig å presisere at dette tilbudet vil dimensjoneres for dette. I år erfarte vi at flere barn var påmeldt disse ukene til tross for at foreldrene hadde ferie.

Det siste vedtaket (83/22 i kommunestyret) meg bekjent, lyder som følger:

Til barnehagetenesta Tiltak sommarstengte barnehagar takast ut. Tenesta tilførast kr 1.000.000,- Innarbeidast som ei årleg bevilling i økonomiplanen

Begrunnelsen som ble gitt i diskusjonen for å ha sommeråpen barnehage gikk ikke kun på om foreldre arbeidet turnus eller ikke, men omhandlet også blant annet:

·         Hva som er barnets beste

·         At Sunndalssamfunnet er et 24/7 samfunn der ikke alle som jobber dagtid, kan ta ferie i fellesferien

·         Ansatte innenfor jordbruk og turisme jobber ikke nødvendigvis turnus, men kan ha høyest arbeidsbelastning på sommeren

Det er forståelig at barnehagetjenesten står i en krevende situasjon i sommerferien hvor de både skal avvikle ferie og samtidig ivareta et godt nok pedagogisk tilbud. Vedtaket fra kommunestyret slik det nå foreligger, gir dog ingen begrensning angående hvem tilbudet skal gjelde for. Har det blitt fattet nytt vedtak angående tilbudet på sommeren?

Neste punkt på sjekklista, er Vedtekter for kommunale barnehager i Sunndal. Heller ikke her er det beskrevet at sommeråpen barnehage kommer med begrensninger. Hvor kommer denne bestemmelsen fra?

Jeg håper at dette ikke er et steg på veien mot mer byråkrati i barnehagen der vi må levere inn ferielister og ha gyldig grunn for at barna kan være i barnehagen. Om foreldre sender barna sine i barnehagen, når de selv har fri, kan det være en god grunn til det. For meg fremstår det som skummelt om barnehagetjenesten beveger seg mot et overformynderi der de vet hva som er best for den enkelte familie. Uttalelser som «I år erfarte vi at flere barn var påmeldt disse ukene til tross for at foreldrene hadde ferie.» viser dessverre at pilen peker den veien. Hver og en familie vet vel selv hva som er best for den.

Oppsummert ønskes svar på følgende:

Hvilket vedtak ligger til grunn for sommeråpen barnehage?

Hvor er reglene for hvem som kan benytte seg av sommeråpen barnehage hjemlet?

Mvh Maja Solli, Sunndal Venstre