Vi mangler helsearbeidere i Norge - tiden er i ferd med å renne ut

foto