Etter mer enn to år med stilstans, er aktiviteten i Nesset Pensjonistforening i ferd med å nå normalt nivå. De to siste medlemsmøtene har vist at korona-hindrene er borte. Medlemmene møter opp og gleder seg over å kunne møtes igjen.

På vårt medlemsmøte tirsdag 14. juni, kunne vi med stor tilfredshet telle hele 62 glade og fornøyde fremmøtte medlemmer. Etter tradisjonell åpning ved leder Einar Olsen og fellessang med tonefølge av Ingar Hoem og Mellvin Steinsvoll, fikk vi ord for dagen ved Else Margrete Misund.

På programmet videre stod besøk av Nesset historielag ved Svein Farstad og Bjørn Idar Kvernberg. De to var kommet for å intervjue den kjente langrennsløper Audun Nerland for åpen microfon. Svein Farstad stod for intervjuet og Bjørn Idar Kvernberg fikk festet intervjuet på tape.

En lydhør forsamling fikk kjennskap til at Audun var født på Slenes i Eresfjord før familien flytet til Vistdal. Auduns fortelling gikk fra unge guttedager gjennom lokal skiaktivitet, landslagsdeltakelse, seier på 50 km under prøve-OL i Sapporo, samt mange andre store bragder på ski. Referenten mener å ha forsamlingen med seg når han sier at opplegget som Nesset historielag hadde sammen med Audun Nerland var godt. Vi takker aktørene hjerteligst.

På det videre program stod info fra forbundets arbeid v/ sentralstyremedlem Mellvin Steinsvoll. Han tok for seg litt om vårens arbeid med trygdeoppgjør, revidert statsbudsjett og arbeidet med forbundets forslag til statsbudsjett for 2023. Ellers ble det som vanlig mer fellessang, servering av nydelige snitter og veltrukket kaffe fra søstrene Gunnhild og Karis kjøkken, og åresalg.

Leder Einar Olsen kunne så avslutte et nytt svært vellykket medlemsmøte i Nesset Pensjonistforening med god samvittighet.

Aktiviteter og turer

Våren er normalt tid for uteaktiviteter også for Nesset Pensjonistforening. Foreningens svært aktive utvalg for aktiviteter og turer, har etter at koronarestriksjonene ble løst opp, hatt flere tilbud for våre medlemmer. Eksempel på vellykkede arrangement kan nevnes flere kaffestunder i vårt nye helsehus, samt friluftdag ved Visthus i Vistdal.

På turprogrammet står 3 dagers tur til Gålå med innlagt Per Gynt-spel og Guri-spelet på Edøya. Ellers er dagsturer under planlegging. Verveaktivitet/vervestands.

Lørdag 18. juni har foreningen stand ved Coop Xstra i Eidsvåg, lørdag 25. juni ved Coop Marked Eresfjord, lørdag 2. juli under Sekkjepåsedagen i Vistdal og lørdag 27. august er vi på plass under Eidsvåg-dagene. Flott om du besøker oss for en medlemsprat.

Nesset Pensjonistforening Mellvin Steinsvoll Sekretær