Veivalget: Når vi spør hva som bekymrer folk mest, kommer dårlig vedlikehold av veiene veldig høyt ut