Etter interpellasjonen jeg hadde forrige kommunestyremøte, har det vært mange diskusjoner og tilbakemeldinger omkring barn og kosthold. Det virker som jeg har lyktes med å sette fokus på saken. Dog leste jeg i går «Å spare penger er viktigere enn barns helse» av anonym, og derfor må nok deler av interpellasjonen forklares.

Når det gjelder hvem som er ansvarlig for økonomien og handlingsrommet til ledelsen og de ansatte i barnehage og skole, så er det politikerne. Det er politikerne som vedtar budsjett og det er politikerne som vedtar planer lederne skal jobbe etter. Det er derfor jeg har foreslått at det skal være en bred prosess der alle aktuelle parter involveres for å sette rammene rundt hvordan man skal jobbe med mat i barnehage og skole. Forhåpentligvis vil dette arbeidet resultere i tiltak som politikerne kan ta stilling til. Da kan det bli et spørsmål om økonomiske ressurser.

I innlegget vises det til avsnittet: «Vi skal alltid kose oss, og når vi gjør det, så skal vi gjøre det med god mat og drikke. Dette er selvfølgelig også kulturen til de som jobber i barnehagen, og nettopp derfor er dette noe som man må ha et bevisst forhold til og ikke være opp til den enkelte ansatt å avgjøre hva som er ok eller ikke.»

Her påstår jeg ikke hva kulturen til noen spesifikk yrkesgruppe er, men jeg viser til den norske kulturen. Dette er noe vi bærer med oss inn i det meste vi gjør. Ja, jeg antar at de som jobber i barnehagen har med seg den norske kulturen når de går på jobb, men om dette allerede er tatt tak i, er jo det kjempebra. Men med bakgrunn i det jeg kunne finne av planer for dette i barnehage og skole i Sunndal kommune, så kommer ikke dette frem. Uten planer eller retningslinjer, blir det opp til hver enkelt å avgjøre.

Det må også sies at det på ingen måte er snakk om å legge skylden på noen her. Det er heller ikke snakk om å ikke ha tillit til at de ansatte kan ta vare på våre barn. Det er snakk om å sette fokus på et område som kan ha ei forbedringsmulighet. Når barnehagetjenesten selv sier at de trenger kompetanseheving innenfor ernæring, må jeg tro på det. Det er også et felt som det forskes stadig mer på, og der mange barnehager og skoler rundt om i landet har iverksatt tiltak med stor suksess.

Å være lokalpolitiker er nok ikke yrket mitt, og heller ikke til de fleste andre i kommunestyret i Sunndal. Her er det kun ordføreren som har det som jobb mens det for oss andre er en hobby, noe vi bruker fritiden vår på. Lokalpolitikere er valgt til å representere innbyggerne i Sunndal, og når innbyggerne tar opp problemstillinger med oss, bør vi lytte, og ta dette med oss inn i det politiske arbeidet.

Interpellasjonen i kommunestyret ble enstemmig vedtatt, så det er bred politisk enighet om at tema trenger fokus. I tillegg stemte flere politikere i med at de ønsket mer mat inn i skole. Dette lover bra for det videre arbeidet med mat og matvaner i oppvekstsektoren i Sunndal. Jeg er spent på fortsettelsen, og håper på fortsatt bred politisk enighet når det kommer til økonomisk prioritering.

Maja Solli