– En glamourpike ved navn Casanova ga Frederik rask Kongetittel?