På kommunestyremøtet i Rindal kommune 14.12 var det endelig noen som foreslo konkrete aktiviteter for å bedre arbeidsmiljøet, redusere sykefravær, og bidra til at ansatte ikke søker seg bort og slutter i Rindal kommune.

Dessverre ble dette nedstemt av både Senterpartiet og Arbeiderpartiet, enstemmig. Dette til tross for at det er ganske synlig at mange søker seg bort fra Rindal kommune, og sykefraværet på enkelte områder er altfor stort.

  • Rindal kommune har stort sykefravær, hva koster det i kroner og øre?

  • Når arbeidstakere trives på jobben, yter de ekstra, og de har lavere sykefravær. Er det like dyrt som at sykefraværet er stort?

Svaret er nei.

En skulle tro at en kommune som ikke har de største økonomiske overskudd, skulle ha stor interesse av å se på aktiviteter som bidrar til inntjening. I stedet kommer økonomisjefen fram på podiet på kommunestyremøtet sist torsdag og forklarer hvor dyrt det blir med en slik runde med medarbeidssamtaler, ca. kroner 600 000 blir det forklart.

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å utvikle den ansatte, hvor gjensidige forventninger til arbeidsforhold og resultater avklares. En av de viktigste tingene er å utvikle tillit og åpenhet for å fremme kommunikasjon og samarbeid i det daglige, og legge forholdene til rette for medarbeiderens faglige og personlige utvikling.

Nå vet ikke jeg om medarbeidersamtaler ikke prioriteres gjennomført i kommunal sektor, men i privat næringsliv er dette i utstrakt bruk. Min erfaring er at slike samtaler er både motiverende, avklarende og ikke minst meget nyttig både for arbeidstaker, leder, og ikke minst bedriften.

  • Helseplattformen hadde denne uka en omstridt beslutning, mye grunnet økonomi ble kravet om utsettelse av innføringen av dette dataprogrammet på sykehusene i Møre og Romsdal nedstemt av HelseMidt. Resultatet av dette kan være at dette vil gå utover pasientsikkerheten. Hva vil det «koste»?

  • Politikerne i Rindal kommune stemmer imot gjennomføring av medarbeidersamtaler med ansatte, grunnet at dette blir for dyrt. Det er lett å tro at dette vil gå utover trivsel, arbeidsmiljø, sykefravær, turn-over mm. Hva vil det «koste»?

Ledelse handler om å utvikle sine medarbeidere, hvor trivsel bidrar til godt arbeidsmiljø. Ikke å gjennomføre medarbeidersamtaler, vitner om mangel på forståelse på god ledelse, dessverre.

Stå på Rindal Høyre, gjennomføring av medarbeidersamtaler er av stor viktighet i forbedringsarbeidet!

Hilsen anonym seer på kommune-TV