Biblioteksjefen virker dessverre i sitt innlegg å misforstå hva essensen i min første artikkel var. Ved å observere utenfra har jeg ikke «konkludert» med noe som helst angående sentrumsprosjektet, slik hun påstår i sin artikkel. Allikevel skal tvilen komme henne til gode gjennom mitt motsvar, til tross for at poengene hennes er upresise.

Uten å gjenta alt fra forrige kommentar, så angår poengene mine prosessen rundt sentrumsplanene. Som kan leses i min forrige artikkel, er det ikke biblioteket som sådan jeg omtaler. «Blasse fasader» er et åpenbart språklig bilde på bibliotekets utside, ikke innside. Fra søndagsturen min til kulturplassen kunne jeg allikevel korrekt se riktigheten av beskrivelsen av fasaden.

Man blir liksom ikke «åpen» bare man sier det høyt. Åpenhet ut mot og inkludering av oss innbyggere måles i faktiske utfall. Foreløpig mislykkes derfor sentrumsprosjektet når det kun er 50+ som gir sine innspill (de skal selvfølgelig få si sitt de også!). Det burde være av mye større interesse å vite hva 20-40-åringer som skal bo flere tiår i Sunndal, ønsker.

Alle målgruppene som ønskes truffet, finnes ikke på og vil ikke ha tid til å svippe innom biblioteket for å gi sine innspill. Det er flere i målgruppene som har aktive dager hvor de er fanget av tidsklemma. Målet bør være å tilrettelegge for møter og andre samlinger i forbindelse med sentrumsutviklingen med hensyn til at aktiviteter og annet ofte går for full rulle ved siden av.

Det er allerede startet opp allmøter, men de kan med hell bli enda mer treffsikre enn å naivt tro at folk kommer med innspill bare vi sier de kan det. Hvis vi ikke forholder oss til det, så mister vi mange gode synspunkter og innspill på et såpass stort og viktig prosjekt som sentrumsfornyingen blir.

Bruk derfor videregående, ungdomsskolen, elevråd, idretten med mer, og inviter inn målgruppene på deres premisser. Så skal det bli et bra sentrum til slutt, skal vi se!

Vebjørn Bergem Sørheim