Vi har kjempet lenge for et kulturfond i Heim, men retningslinjene  posisjonen fikk vedtatt i kommunestyremøtet onsdag er langt fra optimale:

  • Administrasjonen skal fordele pengene i kulturfondet.

  • Det gis ikke underskuddsgaranti.

  • Det kan maksimalt tildeles kr 100 000 kroner.

Det er altså administrasjonen som skal bestemme utviklingen av kulturlivet i Heim, ikke politikerne! Men etter hvilke prioriteringer? Skal de følge posisjonens valgløfter, eller er det kultursjefen som har siste ordet?

Større beløp

I debatten ble det hevdet at et vedtak kan påklages og at formannskapet da kan tildele større beløp, men det bryter i så fall med retningslinjene! Det ble også sagt at aktører står fritt til å søke formannskapet om underskuddsgaranti på siden av kulturfondet, men målet med reglementet var jo å rydde opp i søknads- og tildelingsprosessen! For hvor må formannskapet hente pengene? I kulturfondet!

Underskuddsgaranti

En underskuddsgaranti ville spart kommunen for penger, siden man kan tildele mindre beløp og i stedet bidra hvis arrangementet regner bort, men slik ble det ikke. Faktisk sier retningslinjene at støtten kan trekkes tilbake fra tiltak som ikke gjennomføres. Så neste gang Fosskonserten blir tatt av elva, risikerer de å få  hverken underskuddsgaranti eller støtte.

En bedre løsning ville vært HalsaListas endringsforslag, men de ble nedstemt:

  • Søknader inntil kroner 25 000 fordeles administrativt, større beløp fordeles av formannskapet.

  • Det kan søkes om underskuddsgaranti på inntil kroner 100 000.

  • Retningslinjene sendes på høring til lag, organisasjoner og andre kulturaktører i Heim..

Vi gleder oss over kroner 750 000 til kulturlivet i Heim, men vi anbefaler kulturaktørene i kommunen å søke tidlig og ofte. Og klage hvis de ønsker at politikerne skal ha et ord med i laget om hvordan midlene skal prioriteres. HalsaLista