Til Fylkestinget og Fylkseskommunedirektøren i Møre og Romsdal

Vi ber om at Togbussen, FRAMs rute 901, opprettholdes

Det er med forskrekkelse vi har blitt klar over at Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal igjen har foreslått å legge ned Togbussen mellom Kristiansund og Oppdal. Dette kom fram i Fylkesutvalgets sak 34/24. Enda verre er det at Fylkesutvalget fremmer dette kuttet i budsjettet for FRAM som del av innstilling til Fylkestinget den 22.4-24.4. Dette vil ha betydelige negative konsekvenser både for folk og næringsliv på Indre Nordmøre.

Vi opplever dette som utidig omkamp, da et tverrpolitisk fylkesting vedtok å opprettholde Togbussen så sent som i juni 2023 (sak T-49/23), for mindre enn ett år siden.

Vi finner det sterkt kritikkverdig at kommunene på Nordmøre ikke har blitt hørt i denne viktige saken, før Fylkeskommunedirektøren la fram sin innstilling i Fylkesutvalget. Togbussen er Nordmøres tilbringertjeneste fra Kristiansund til Oppdal og Dovrebanen til Oslo, slik Raumabanen er Romsdals og Sunnmøres tilbringertjeneste. Å legge ned Togbussen (FRAMs rute 901) er som å legge ned Raumabanen. Med andre ord helt uakseptabelt.

Dette skjer samtidig med at Bane Nor varsler at Randklev bru ved Ringebu gjenåpner den 20.5. Randklev bru ble ødelagt og stengt under uværet «Hans» i august 2023. Siden da har det vært buss for tog, endrede rutetider og redusert tilbud på Dovrebanen. Når brua åpner i mai, blir hele Dovrebanen igjen åpen for miljøvennlig togtrafikk, SJ vil gjeninnføre normal ruteplan med seks tog over Dovre hver dag, og det vil igjen gå nattog over Dove mellom Oslo og Trondheim, med stopp på Oppdal. Men altså uten bussforbindelse fra Oppdal skysstasjon til Nordmøre og Kristiansund. For oss er det uforståelig at Togbussen foreslås nedlagt samtidig som Togtilbudet over Dove normaliseres.

Togbussen har i dag fire daglige avganger, og en ekstra avgang på fredager. Til og fra Sunndalsøra er det korresponderende ruter mot Surnadal og Molde. Om forbindelsen til Oppdal forsvinner, vil bussen heretter kun kjøre tur/retur Kristiansund/Sunndalsøra. Da frykter vi at passasjertallet på ruta vil synke, og at rutetilbudet på indre Nordmøre (rute 901, 902 og 905) over tid vil bli redusert.

For Tingvoll og Surnadal vil dette være dramatisk, uten busstilbud til Oppdal, og med redusert tilbud til Kristiansund og Trondheim. For folk som bor mellom Sunndalsøra og Gjøra, og mellom Lønset og Oppdal vil det være en katastrofe. Her vil busstilbudet som lokalbefolkningen bruker forsvinne helt.

Vi ber derfor om at representantene i Fylkestinget tar til fornuft, og bevarer Togbussen. Fordi det er det eneste rette.

Med hilsen

Kjell Neergaard

Ordfører i Kristiansund

Ingrid Waagen

Ordfører i Tingvoll

Hugo Pedersen

Ordfører i Surnadal

Ståle Refstie

Ordfører i Sunndal

Elisabeth Hals

Ordfører i Oppdal