Peggy Hessen Følsvik ble valgt for 3 nye år, hun ble først valgt til leder av representantskapet i LO våren 2021, etter Hans- Christian Gabrielsens bortgang, før hun nå ble valgt for en ny periode på kongressen. Nå skal Peggy lede LO frem til neste kongress som vil avholdes i 2025. Peggy kommer fra Møre og Romsdal, nærmere bestemt Vigra. Og hun startet sin arbeidskarriere i luftfarten og som kabinansatt. Det er styrken i LO systemet, den brede representasjonen fra alle bransjer og yrker.

Å få representere sitt fylke og sitt forbund på LO kongressen er en tillitserklæring, og ikke minst mye hardt men givende arbeid. Man er ikke der på vegne av seg selv, men på vegne av en hel organisasjon som har valgt akkurat deg til å bære deres meninger frem. De demokratiske prosessene i forkant av kongressen er like viktig som disse 5 dagene. Prosesser der absolutt alle medlemmene blir oppfordret til å si sin mening i medlemsdebatt, sende inn forslag gjennom klubb, fagforeninger, som går gjennom både forbundenes og LOs lokale organer og hvis de får flertall ender opp på kongressens bord, og er med og danner politikken LO skal utøve de neste årene. Hvem som får være delegat på kongressen er selvfølgelig også en demokratisk prosess.

Fra Møre og Romsdal hadde vi mange delegater som representerte fylket på en fremragende måte, gikk på talerstolen og frontet en rekke saker både i den politiske debatten og i debatten som omhandlet LO som organisasjon.

Vi fikk samlet de fleste delegatene med tilhørighet i Møre og Romsdal på et bilde sammen med LO lederen.

Vi takker de alle sammen for en god jobb på LO kongressen, og gleder oss til å starte arbeidet med politikken som er vedtatt, og utvikle organisasjonen vår videre.

På vegne av LO Møre og Romsdal

Kari Hoset Ansnes

Regionleder