Et kommunestyre bør representere mangfoldet i kommunen.  Kvinner og menn, yngre og eldre og minoriteter. Å engasjere flere yngre og minoriteter i politikken er noe alle partier må jobbe med. Men kvinneandelen kan du gjøre noe med allerede nå!

De fleste partiene i Sunndal har en jevn fordeling av kjønn på sine lister, men Høyre stiller til valg uten en eneste kvinne. Senterpartiet har kun 5 av 16 kvinnelige kandidater i år. Så jeg undres, blir kvinneandelen enda lavere enn 33% etter valget?

DU har iallfall sjansen til å gjøre noe med kvinneandelen i kommunestyret til valget. Uavhengig av hva du stemmer, så kan du krysse av en kvinnelig kandidat du gjerne vil ha inn, eller gi en slenger til ei kvinne fra et annet parti enn ditt eget.

Godt Valg!

Hilde Kvam Furre

6. kandidat for Sunndal Arbeiderparti.