At Frp tar kampen for eliten er en ærlig sak. Men bindingene mellom Frp og sjømatbransjen begynner å bli svært problematiske.

Frank Sve (Frp) er opptatt av om folk er dumme i et leserbrev. Der tar han opp mye, men unnviker selve hovedpoenget: at Sve og Frp har store problemer med egen troverdighet når det gjelder oppdrettsnæringa.

Helge André Njåstad (Frp) har eierinteresser i oppdrett. Nestleder Terje Søviknes kombinerte vervet som nestleder i Frp med jobben som betalt lobbyist for oppdrettsnæringa tidligere i år – blant annet med seminar for egne stortingsrepresentanter. Og i siste valgkamp fikk Sve og Møre og Romsdal Frp 100.000 kroner i valgkampstøtte fra firmaet Norsk Sjømat.

Det er for så vidt fullt lovlig både å ha eierinteresser i oppdrett og ta imot penger fra bransjen. Men da oppstår det også bindinger som er svært problematiske. Frp selv synes tydeligvis alt er i skjønneste orden. «Først av alt en stor takk til Norsk Sjømat som støtta Møre og Romsdal FrP med kr.100 000 i valgkampen 2021», skriver Anne Marie Fiksdal (Frp) i et ferskt leserinnlegg.

Vi er nå i en tid der en enten må være villig til å akseptere noe høyere beskatning for å sikre gode skoler, trygge sykehus og en verdig eldreomsorg, eller så må det kuttes i tjenester som kvinner og menn rundt om i Norge har behov for. Arbeiderpartiet går inn for det første alternativet. Vi er overbevist om at både oppdrettsselskaper og kraftprodusenter kan leve helt fint med en moderat grunnrentebeskatning. Forslagene er nå på høring.

De store aktørene i oppdrettsnæringen tok alene ut til sammen 6 milliarder i utbytte i fjor. Salmar har for eksempel gitt aksjonærene en totalavkastning på 1780 prosent siden 2007, mens hovedindeksen til Oslo Børs i samme periode steg med 137 prosent.

At norske bedrifter tjener penger er bra. Samtidig båndlegger oppdrett store areal og har miljømessige konsekvenser som storsamfunnet må håndtere. Derfor mener Arbeiderpartiet det er riktig at noe av denne svært sterke verdiskapinga går tilbake til vertskommuner og det samme storsamfunnet.

Så får vi leve med at Frp kjemper med nebb og klør mot forsøk på å skattlegge egne velgjørere.

Sve angriper for øvrig Arbeiderpartiet for ikke å bruke nok penger på et privat helsetilbud som har brukt store summer på designmøbler, sponsing av eliteserielag i håndball og reklamekampanjer på TV2.

Det illustrerer godt at Frp hverken klarer å holde en kritisk distanse til private aktører i helsevesenet, eller at de er i stand til å prioritere. Saka viser også tydelig skillelinjene i norsk politikk.

Vil du ha gode skoler, trygge sykehus og en verdig eldreomsorg med Arbeiderpartiet, eller vil du har privatisering, sentralisering og kamp for elitens privilegier med Frp?

Per Vidar Kjølmoen

Næringspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet