Frykter for et dårligere tilbud for kommunens demenspasienter