Tirsdag stemte Heim formannskap ned kommunedirektørens forslaget om totalt 8 minutter taletid pr parti og 5 minutter taletid pr representant pr møte. Ikke fordi det er lovstridig og vil gjøre det umulig å være opposisjonspolitiker eller å si seg uenig med eget parti. Nei, forslaget er ikke udemokratisk nok!

Fra talerstolen forklarte varaordfører Marit Liabø Sandvik hvorfor forslaget ikke er godt nok:

– Men det som er så synd, at vi skal snurpe inn og snurpe inn og snurpe inn, for å begrense noe. Vi begrenser ikke bare enkeltrepresentanter som vi ønsker å begrense, eller tenker å begrense, vi begrenser alle sammen. Og det synes jeg er en uting i et demokrati, og i et folkestyre så synes jeg ikke det skal være sånn at vi skal begrense alle.

Hun sa høyt det alle vet, at hensikten med det tredje møtereglement på tre år er å kneble opposisjonen.

Fra før har Heim et lovstridig énmanns-reglement og et lovstridig forbud mot bruk av visuelle hjelpemidler fra talerstolen, hvor flertallet bestemmer hvem som får lov og ikke.

Nå er målet åpenbart å få på plass énmanns-taletid. Det enkleste er vel å la flertallet bestemme hvem som får ta ordet også?

Av Einar Vaagland, HalsaLista