- Deltidsparadokset - kvifor er det så vanskeleg å få til ein heiltidskultur også i helse- og omsorgssektoren