Nei til «Deponi for farlig avfall» på Raudsand

foto