Krisetid, katastrofekapitalisme og fremtidshåp

foto