- Koronaen er aldri så gal at den ikke er godt for noe