Helsidesoppslaget i Driva under overskrift «Gammelordfører søker om tilbygg» har dessverre medført flere misforståelser hos lesere, og jeg har derfor behov for noen presiseringer:

  • Oppslaget skjedde på basis av Sunndal kommunes referat fra forhåndskonferanse 08. mars 2024. Jeg ønsket et slikt møte for å drøfte mulighetene for et lite tilbygg på min hytte i Grødalen.

  • Jeg er ikke kontaktet av avisen.

  • Tiltaket er på 15 m2, og er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, men både Sunndal kommune og jeg er enig i at det er mest ryddig med en formell søknad med nabovarsel. Møtet med kommunen hadde som formål å avklare den beste løsningen for et slikt tilbygg.

  • Jeg er imponert over Sunndal kommunes profesjonalitet og evne og vilje til dialog. Her har mange kommuner mye å lære.

Torgeir Dahl, hytteeier i Grødalen og tidligere ordfører i Molde