Sunndal Høyre og Surnadal Høyre er sterkt bekymret for de signaler som nå er kommet fra fylkeskommunedirektøren som gjelder stans i planleggingen av Todalsfjordprosjektet.

Dette samferdselsprosjektet har i over 80 år vært forsøkt løst gjennom forskjellige modeller. Vi har vært tålmodige, og gleden var derfor stor, når det 20.06.2023 ble bestemt å starte planleggingsarbeidet. Å sikre at planleggingsarbeidet fortsetter er av største betydning for en realisering av prosjektet.

Vi kan ikke akseptere enda en endring i fremdriftsplaner for vårt viktige prosjekt for videre utvikling av vår region. Vårt klare budskap til fylkesutvalget i Møre og Romsdal er å holde fremdrift på det prosjektet som står som prioritet nummer 1 på ikke selvfinansierende prosjekter i Fylkeskommunen.

Å stanse arbeidet nå vil være et tilnærmet katastrofesignal til indre Nordmøre som region.

Med Hilsen

Ole Joar Bruset, Surnadal Høyre

Leif Kåre Gustavsen, Sunndal Høyre