- Eg vil påstå at dei fleste av oss vart integrert nokså fort, blant anna fordi vi hevda oss bra i kjernefag som gym og slåsting