Mange store og små viktige organisasjoner vil få kjempeproblemer med å opprettholde sin aktivitet

foto