Skal vi gå over til krøtterfor, kan det bli bra? Da blir vi mer som kyr

foto