Ville dette ha skjedd i en stor by? Eller et større land?