Dette vil vi blant annet gjøre ved å løfte og støtte frivilligheten, og allerede ved periodens første TMK-møte setter vi i gang dette arbeidet:

Vi ber administrasjonen produsere en komplett oversikt over alle lekeparker i kommunen og hvilke behov disse har for oppgradering/vedlikehold. Vi er klare over at det rundt om i alle kretser finnes lekeplasser som har fått stå og forfalle i lange tider, og nå er det på tide å ta tilbake denne møteplassen:

Vi vil gi lekeplassene sin velfortjente renessanse! Og for å gjøre det, må vi begynne med å skaffe oss en oversikt. Vi ønsker å ha denne planen klar til februar, slik at vi kan gjøre en samlet vurdering av behovene og bevilge midler i forhold til disse behovene i tide til våren setter inn.

En lekeplass er et utmerket møtepunkt for alle nabolaget, ikke bare for småbarnsfamiliene. Å oppsøke din lokale lekeplass er lavterskel, enten du er født her eller innflytter. I tillegg stimulerer lekeparkene til fysisk aktivitet og frilek i frisk luft.

Dette fremmer god folkehelse, både psykisk og fysisk! En universelt utformet lekepark skaper tilhørighet og fellesskap, og vi tror på det fellesskapet som vokser fram over kaffekoppen mens barna leker og utfolder seg.

Vi som politikere kan legge til rette for at disse lekeparkene igjen skal komme til sin rett ved å lage gode og forutsigbare rammer for tilskudd til lekeparkene. Det skal være lett å utløse støtte til lekeparkene våre! Arbeidet og utformingen må bli opp til det enkelte nærmiljøet og ildsjelene som holder til der. Vi er avhengige av den utrettelige dugnadsinnsatsen som holder liv i disse møteplassene, og ønsker derfor å forenkle både søknads- og rapporteringsprosessen for å utløse midler til lekeplassene.

Vi stoler på at ildsjelene vet best hva som trengs i sitt nærmiljø!

Nå har vi foreslått at administrasjonen skaffer en oversikt over alle lekeplassene og deres behov, så håper vi sunndalingene tar ansvar på vegne av sine nærmiljø.

Vi i opposisjonen ønsker å skape bolyst ved å bygge stein på stein og starter med lekeparkene våre. Vi politikere kan bevilge penger og forenkle byråkrati, den enkelte sunndaling kan gjøre en dugnadsinnsats for å skape sin lekeplass slik den passer nærmiljøet best. Da skaper vi verdier for framtida!

Sunndal Høyre

Sunndal Frp

Sunndal Venstre

Sunndal Krf