- De som kutter sine egne utslipp, skal tjene på det

foto