I følge en oversikt offentliggjort på ABC-nyhetene, har Ap og Sp mistet henholdsvis 39 og 42 ordførere etter årets valg. Høyre har fått 69 nye og har totalt 104. Før valget i høst, gikk Høyres leder Erna Solberg ut med den klare melding til velgerne, at i de kommuner Høyre fikk ordføreren etter valget, skal hverken skatter eller avgifter økes og på sikt skal den kommunale pengebruken reduseres.

Når en setter Høyrelederens melding opp mot de mange meldinger fra kommuner som sliter med å få endene til å møtes og samtidig ser at mange av disse kommuner har  ordfører fra Høyre, blir det spennende å se hva som vil skje hvis høyreordføreren skal følge opp den klare meldingen fra sin toppleder.

At antall eldre i Norge vil øke sterkt de neste 15 – 20 årene, har vært kjent lenge. At levealderen øker etter hvert, er også kjent stoff. Det er heller ikke ukjent at med økende levealder, så vil naturen sørge for at behovet for omsorgstjenester på ulike nivå, vil øke. Med denne kjente utvikling og at gjeldsbelastningen i mange kommuner, nærmest er blitt  uhåndterlig, vil det være lett forståelig at Høyrelederens klare melding i valgkampen 2023, vil skape debatt og uro blant innbyggerne.

Følgende spørsmål blir naturlig å stille:

1. Hvordan vil den høyrestyrte kommunen med vanskelig økonomi, klare sine lovpålagte forpliktelser overfor innbyggerne?

2. Hvordan vil den høyrestyrte kommunen prioritere mellom tjenesteområdene?

3. Hvilket alternativ vil den høyrestyrte kommunen velge når pengesekken er tom og med store hull i bunnen?

Innbyggerne har krav på å få vite hvordan dette skal skje og det blir de valgte høyreordførerne og deres leder Erna Solberg som må gi forklaringen. Som en av de mange eldre innbyggere i Molde kommune, er jeg både spent og noe bekymret for hva som blir resultatet i vår kommune. Med en sterk økning i antall eldre de neste 15 år som har lovfestede rettigheter til en forsvarlig omsorg, en gjeldsbelastning på ca. 5 mrd. med en etter hvert økende gjeldsrenter, blir situasjon for meg og jeg tror også andre, både uoversiktlig og langt fra bærekraftig. Ja, jeg er både spent og bekymret for hva som vil skje i vår kommune Molde? Vil vi få en kamp mellom tjenesteområdene om kommunens ressurser som ikke må avsettes til å lønn og betjening av gjeld, vil det oppstå en situasjon der kampen om de «ledige ressurser vil stå mellom de eldre og resten? Vil Høyrelederens utspill bety at de gode tjenester til innbyggerne blir salderingspost?

Mitt håp i dette er likevel Jeg vil håpe at det endelige resultat vil speile at de fleste av oss som er født, har som mål å leve lengst mulig vi mener vel at alternativet til å leve lenge er vesentlig dårligere. Jeg tror med det som utgangspunkt, at vi i fellesskap vil jobbe for et trygt og meningsfylt liv for oss alle også etter at yrkeslivet tar slutt og at det skal gjelde også de  uten millioner på bok.

Målsettingen må være at velferdsnasjonen Norge med kommuner og fylkeskommuner i spissen, til enhver tid har omsorgstrappa klar og at trappas tilbud er tilpasset de behov innbyggerne har nærmest mulig der de bor. Tjenesten plassert nærmest mulig der bruker bor, er for øvrig i tråd med de løfter flere partier gav i høstens valgkamp. Hvis vår felles målsetting skal være i nærheten av det som var flere politikeres løfter under valgkampen. må kommuneøkonomien styrkes og rekrutteringen til helse og omsorg prioriteres. Å redusere kommunenes økonomiske handlingsrom slik Høyreleder Erna Solberg slår fast som Høyres politikk etter valget i 2025, vil bli en katastrofe.

Vår felles jobb nå frem til budsjettbehandlingen i kommuner og fylkeskommuner, blir å påvirke. Foruten politikerne direkte, må vi bruke de muligheter vi har både gjennom vår representasjon i kommunenes og fylkeskommunens eldreråd, samt organisasjoner som Pensjonistforbundet både sentralt, regionalt og lokalt.

Mellvin Steinsvoll (som er både spent og bekymret)