Det blir våtere og villere

foto
Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth