Det er på tide å legge en helhetlig plan og ikke kutte i øst og vest etter rådmannens forgodtbefinnende

foto