Er det Sunndal Høyres offisielle linje at hvis Sunndal bosetter flyktninger i kommunen vår vil vi «bosette til arbeidsledighet»?