Hvem eier Raudsandsaken?

foto
Styret i lokallaget for Norges Miljøvernforbund (NMF), med Kurt Oddekalv i spissen, er engasjert i arbeidet med å stoppe etableringa av et deponi for farlig avfall på Raudsand. Foto: Sigmund Tjelle