Svar til Oddvar Mikkelsen - klimadirektorat og skryteliste over drepte rovdyr

foto