Gratis influensavaksine til barn og unge i Sunndal kommune:

Influensa er en vanlig infeksjonssykdom blant barn og voksne. De aller fleste barn tåler dette godt, men i underkant av 10 prosent av barn mellom 6 måneder og 17 år i Norge anbefales influensavaksine fordi de har en sykdom som øker risikoen for et mer alvorlig forløp om de smittes. Hvert år blir faktisk omtrent 500 barn lagt inn i sykehus på grunn av influensarelatert sykdom og mange av disse har kroniske sykdommer.

Vi vet at svært mange av disse barna ikke vaksineres, faktisk er det bare omtrent 1 av 10 av de barna som er anbefalt det som får vaksine. Jeg tror mange ikke tenker på at også en del barn kan og bør vaksineres mot influensa.

De siste årene har vært spesielle på grunn av smitteverntiltakene i forbindelse med koronaviruset, svært få har derfor blitt smittet av influensa sammenliknet med det som er vanlig. På bakgrunn av dette har mange barn ikke opparbeidet seg et forsvar mot influensasykdom og dette gjør vaksinen i år ekstra viktig for barna med risikofaktorer.

Influensavaksinen har vært i bruk i mange år, den gir lite bivirkninger, er godt utprøvd og er trygg å ta. Dersom barnet har sprøyteskrekk kan man også få tilbud om vaksine i form av en nesespray. Vaksinene gir for de fleste (60%) god beskyttelse og kan for eksempel forhindre at man må legges inn på sykehus.

Har ditt barn en kronisk sykdom som for eksempel astma, hjertesykdom, diabetes eller annet? Eller er barnet ditt født for tidlig (prematurt) eller har alvorlig overvekt?

Da anbefaler jeg at dere kontakter helsestasjonen på telefon 902 60 215 eller via helsenorge.no  for å avtale vaksinering! Er dere usikre kan en samtale avklare om vi anbefaler akkurat ditt barn å vaksineres. Dere kan også lese mer på folkehelseinstituttets hjemmesider.

Vi i Sunndal kommune ønsker å bidra til at flest mulig av barna med risikofaktorer får tilbud om influensavaksine, vi velger derfor også å tilby vaksinen gratis til barna i risikogruppene!

Med vennlig hilsen

Håkon Furu

Kommuneoverlege

Sunndal Kommune