Unødvendig kritikk mot vedtak om formuesskatt

foto