Reiseliv og regiontilhørighet – 10 gode grunner til å forbli i Møre og Romsdal