Frivilligheit – eit honnørord med redusert innhald?

foto
Eivind Hasle: - Dei frivillige organisasjonane er viktige både som sosiale møteplassar, som verktøy for opplæring og integrering -  og for å vekke engasjement og solidaritet innanfor viktige samfunnsområde. Foto: Arkivfoto